WOZ-Onderzoek

Heeft de gemeente uw WOZ-waarde wel goed ingeschat?

Onze woz-consultants zoeken het gratis en vrijblijvend voor u uit.
Leg uw zaak gratis voor
WOZ-Besparing

Besparings calculator

Met een te hoge WOZ-waarde betaalt u teveel belasting.
Bereken uw besparing
WOZ-Bezwaar

Bezwaar maken

Bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde kan u veel geld besparen.
Maak direct bezwaar
WOZ-Bezwaar

WOZ-Helpdesk

026 30 200 28

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 9:00/17:00


Of mail naar:

info@woz-waarde.info

Waarschijnlijk betaalt u teveel belasting

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van uw woning vast, wat de basis vormt voor uw OZB-aanslag, voor uw waterschapsbelasting en voor het eigenwoningforfait binnen uw aangifte inkomstenbelasting. Het vormt tevens de basis voor een eventuele erfbelasting. Indien de gemeente de WOZ-waarde te hoog inschat, kunnen deze kosten voor u flink oplopen.

Onze WOZ-experts controleren of uw gemeente de WOZ-waarde goed heeft ingeschat. Zij kunnen ook namens u (kosteloos en risicoloos) bezwaar maken bij de gemeente.

Te hoge WOZ-waarde? Bezwaar kan lonen!

Bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde kan u over 2013 veel geld schelen.
U kunt zelf bezwaar maken, maar u kunt dit ook uitbesteden aan onze WOZ-experts.
Zij controleren gratis of uw WOZ-waarde correct is ingeschat door uw gemeente en kunnen u het bezwaar volledig uit handen nemen. Ook als een gang naar de rechter nodig blijkt. Mocht u zelf bezwaar hebben gemaakt en u wilt alsnog naar de rechter, dan kunt u alsnog bij onze experts terecht.

WOZ-waarde vormt de grondslag voor diverse belastingen

Gebruik onze WOZ-calculator om uw besparingen op de onderstaande belastingen te berekenen.

1) Onroerendezaakbelasting (ozb)

Onroerendezaakbelasting (ozb) is de belasting die gemeenten heffen van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. De WOZ-waarde is de basis voor uw OZB-aanslag.

2) Aanslag inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)

Wordt een woning fiscaal aangemerkt als eigen woning, dan is het de WOZ-waarde die het eigen woningforfait bepaalt. Dit forfait moet u opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting. Een verlaging van uw WOZ-waarde heeft dus ook een gunstig effect op uw aanslag IB (inkomstenbelasting).

3) Aanslag van de waterschapsheffing

Er bestaan enorme verschillen in de hoogte van de belastingaanslagen die waterschappen opleggen. Het goedkoopste waterschap heeft omgerekend nog geen €30 per inwoner per jaar, terwijl het duurste waterschap met €325 bijna elf keer meer in rekening brengt.

Elk waterschap berekent echter wel op dezelfde wijze uw aanslag: op basis van de WOZ-waarde van uw gemeente.

4) Erfbelasting (successierechten)

Sinds 2010 is het erfrecht aangepast en betaalt u erfbelasting op basis van de waarde van hetgeen u erft. De WOZ-waarde wordt tegenwoordig als uitgangspunt genomen.

Bij een woning met een WOZ-waarde boven €118.708,- betaalt u minimaal 20% erfbelasting. In Nederland is circa 83% van de woningen duurder. Hoewel het nooit prettig is na te denken over zaken als sterven en erfopvolging, loont het juist in dit geval enorm om na te gaan of u niet teveel OZB betaalt.